Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu sratateškog plana razvoja Glavnog grada Podgorice za period 2019-2024. godine

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu sratateškog plana razvoja Glavnog grada Podgorice za period 2019-2024. godine

KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO - ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA TRGA BOŽANE VUČINIĆ U PODGORICI

KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO - ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA TRGA BOŽANE VUČINIĆ U PODGORICI Grafička dokumentacija Tekstualna dokumentacija    

Poziv građanima Glavnog grada da prisustvuju završnom edukativnom predavanju na temu „Otpad – resurs koji treba iskoristiti – primarna selekcija“

Poziv građanima Glavnog grada da prisustvuju završnom edukativnom predavanju na temu „Otpad – resurs koji treba iskoristiti – primarna selekcija“

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III za socijalnu i dječiju zaštitu u Sekretarijatu za socijalno staranje Glavnog grada, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, objavljenog 11. septembra 2019.godine

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III za socijalnu i dječiju zaštitu u Sekretarijatu za socijalno staranje Glavnog grada

Zahtjev nosioca projekta „Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“ a.d. za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta „Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“ a.d. za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Javni oglas za radno mjesto: Samostalni/a savjetnik/ca I za vode i oblast poljoprivrede u Sekretarijatu za preduzetništvu

Javni oglas za radno mjesto: Samostalni/a savjetnik/ca I za vode i oblast poljoprivrede u Sekretarijatu za preduzetništvu

Obrazac prijave na konkurs

Konkurs za dodjelu stipendija Obrazac prijave na konkurs

Konkurs za prijave na učešće u programu podrške kreativnim proizvođačima u Crnoj Gori

Konkurs za prijave na učešće u programu podrške kreativnim proizvođačima u Crnoj Gori

Objavljen poziv za učešće na javnom konkursu za stalnu savremenu umjetničku instalaciju u sklopu projekta “MIKRO 020”

Objavljen poziv za učešće na javnom konkursu za stalnu savremenu umjetničku instalaciju u sklopu projekta “MIKRO 020”

Poziv NVO za X sjednicu Skupštine

Poziv NVO za X sjednicu Skupštine