Zahtjev nosioca projekta Drobnjak Nova za odlučivanje o potrebi procjene uticaja za poljoprivredno gazdinstvo

Zahtjev nosioca projekta Drobnjak Nova za odlučivanje o potrebi procjene uticaja za poljoprivredno gazdinstvo

Zahtjev nosioca projekta Otović Omera za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta Otović Omera za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta Maraš Miodraga za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta Maraš Miodraga za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta Čeljaj Nusreta za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta Čeljaj Nusreta za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta Grbavčević Božidara za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta Grbavčević Božidara za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom'’ a.d. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom'’ a.d. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Dedvukaj Kristijanu kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Dedvukaj Kristijanu kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Dedvukaj Kolja kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Dedvukaj Kolja kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Vujošević Draganu kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Vujošević Draganu kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu