Lista kandidata za dodjelu nagrade Gradske opštine Golubovci za 2018. godinu

Lista kandidata za dodjelu nagrade Gradske opštine Golubovci za 2018. godinu

Javni konkurs za Glavnog gradskog arhitektu i za sekretara Sekretarijata za komunalne poslove

Javni konkurs za sekretara Sekretarijata za komunalne poslove Javni konkurs za Glavnog gradskog arhitektu

Zahtjev za dostavljanje ponuda

Zahtjev za dostavljanje ponuda

Obavjestenje o podnijetom zahtjevu

Obavjestenje o podnijetom zahtjevu - Crnogorski Telekom BS Pelev Brijeg Obavjestenje o podnijetom zahtjevu - Crnogorski Telekom BS Gorica Obavjestenje o podnijetom zahtjevu - Crnogorski Telekom BS Bistrica

U MZ Dajbabe održaće se radionica na temu: "Aktivnosti koje se sprovode na dijelu trase puta "Jugozapadna obilaznica"

U MZ Dajbabe održaće se radionica na temu: "Aktivnosti koje se sprovode na dijelu trase puta "Jugozapadna obilaznica"

Javni konkurs za popunu radnog mjesta:Sekretar/ka Sekretarijata za saobraćaj Glavnog grada

Javni konkurs za popunu radnog mjesta:Sekretar/ka Sekretarijata za saobraćaj Glavnog grada

Odluka o dodjeli stipendija

Odluka o dodjeli stipendija Vendimi mbi ndarjen e bursave

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Glavni/a administrator/ka Glavnog grada

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Glavni/a administrator/ka Glavnog grada

Zahtjev nosioca projekta „Hard Discount Laković“ d.o.o. za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta „Hard Discount Laković“ d.o.o. za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Škatarić Ivici kojim je odlučeno da nije potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Škatarić Ivici kojim je odlučeno da nije potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu