Obavještenje: u podlistku Dnevnog lista "Pobjeda" od 4. decembra 2019. pogrešno je naveden datum Centralne javne rasprave na temu: Nacrt Lokalnog Akcionog plana za mlade Glavnog grada Podgorice (2020-2021). Predmetna javna rasprava biće održana 16. decembra u 10h u zgradi Gradskog parlamenta

Obavještenje: u podlistku Dnevnog lista "Pobjeda" od 4. decembra 2019. pogrešno je naveden datum Centralne javne rasprave na temu: Nacrt Lokalnog Akcionog plana za mlade Glavnog grada Podgorice (2020-2021). Predmetna javna rasprava biće održana…

RANG LISTA SPORTSKIH ORGANIZACIJA

RANG LISTA SPORTSKIH ORGANIZACIJA

Obavještenje o pravu predlaganja kandidata za nagradu 8. februar

Obavještenje o pravu predlaganja kandidata za nagradu 8. februar

Obavještenje o povlačenju javnog oglasa Sekretarijata za preduzetništvo Glavnog grada, za popunu radnog mjesta: Samostalni/a savjetnik/ca I za vode i oblast poljoprivrede od 20.11.2019. godine

Obavještenje o povlačenju javnog oglasa Sekretarijata za preduzetništvo Glavnog grada, za popunu radnog mjesta: Samostalni/a savjetnik/ca I za vode i oblast poljoprivrede od 20.11.2019. godine  

Rješenje nosiocu projekta „Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“ a.d. kojim je odlučeno da nije potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“ a.d. kojim je odlučeno da nije potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Javni poziv za prikupljanje ponuda za uređenje Park šume “Tološi”

Javni poziv za prikupljanje ponuda za uređenje Park šume “Tološi” Javni poziv za prikupljanje ponuda  za  uređenje Park šume “Zlatica”

Obavještenje kandidatima

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta magacioner-samostalni referent u Službi zaštite i spašavanja Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta viši…

Javni konurs za raspodjelu sredstava iz Budžeta Glavnog grada Podgorica opredijeljenih za podršku ženskog preduzetništva i

Javni konkurs za raspodjelu sredstava iz Budžeta Glavnog grada Podgorica opredijeljenih za podršku ženskom preduzetnštvu Obrazac Model za prijavu biznis ideje-biznis plan Obrazac 1 - prijava na konkurs Obrazac 2 - prijava za…

Savjet za zaštitu životne sredine

Savjet za prava lica sa invaliditetom Savjet za zaštitu životne sredine
Obavještenje za kandidatkinju Dajanu Maraš