Zahtjev operatera „FAB LIVE” d.o.o. za produženje važenja Integrisane dozvole za plastifikaciju Al-profila

Zahtjev operatera „FAB LIVE” d.o.o. za produženje važenja Integrisane dozvole za plastifikaciju Al-profila

Interni oglas za radno mjesto: Samostalni/a savjetnik/ca I – samostalni/a savjetnik/ca za planiranje, izradu i realizaciju projekata u Birou za ekonomsku saradnju i podršku biznis zajednici

Interni oglas za radno mjesto: Samostalni/a savjetnik/ca I – samostalni/a savjetnik/ca za planiranje, izradu i realizaciju projekata u Birou za ekonomsku saradnju i podršku biznis zajednici

Zahtjev nosioca projekta ’’Telenor’’ d.o.o. za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ’’Telenor’’ d.o.o. za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Čistoća“ d.o.o. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Čistoća“ d.o.o. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta ''Montenro Petrol'' d.o.o kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta ''Montenro Petrol'' d.o.o kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta, „Crnogorski Telekom“ d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta, „Crnogorski Telekom“ d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Strateške karte buke za teritoriju Glavnog grada Podgorica i opština u okviru Glavnog grada

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Strateške karte buke za teritoriju Glavnog grada Podgorica i opština u okviru Glavnog grada

Ugovor o hitnoj nabavci Opštine u okviru Glavnog grada - Tuzi

Ugovor o hitnoj nabavci Opštine u okviru Glavnog grada - Tuzi

Obavještenje o ishodu postupka hitne nabavke polovnog vozila za prevoz pijaće vode

Obavještenje o ishodu postupka hitne nabavke polovnog vozila za prevoz pijaće vode

Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda

Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda