Rješenje nosiocu projekta "Fresh Food Distribution" d.o.o. kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta "Fresh Food Distribution" d.o.o. kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „UTIP Crna Gora“ a.d. kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „UTIP Crna Gora“ a.d. kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu odluke o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji Glavnog grada

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu odluke o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji Glavnog grada

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu odluke o linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Glavnog grada

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu odluke o linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Glavnog grada

Rješenje operateru “FAB LIVE” o produženju važenja Integrisane dozvole za rad pogona za plastifikaciju Al-profila

Rješenje operateru “FAB LIVE” o produženju važenja Integrisane dozvole za rad pogona za plastifikaciju Al-profila Rješenje o produženju integrisane dozvole

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Obavještenje o usmenim podnescima

Obavještenje o usmenim podnescima

Zahtjev podnosioca projekta ''Fresh Food Distribution'' d.o.o. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev podnosioca projekta ''Fresh Food Distribution'' d.o.o. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda

Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda