Odluka o finansiranju projekata nevladinih organizacija

Odluka o finansiranju projekata nevladinih organizacija

Rješenje nosiocu projekta „Telenor“ d.o.o. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Telenor“ d.o.o. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ a.d. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ a.d. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Javni konkurs za izbor sekretara Skupštine Glavnog grada: izvršilaca 1, imenuje se na period od 5 (pet) godina

Javni konkurs za izbor sekretara Skupštine Glavnog grada: izvršilaca 1, imenuje se na period od 5 (pet) godina

Rješenje nosiocu projekta „ZETA CAR“ DOO kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „ZETA CAR“ DOO kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta, „Crnogorski Telekom“ d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta, „Crnogorski Telekom“ d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Pojašnjene tenderske dokumentacije za davanje koncisije

Pojašnjene tenderske dokumentacije za davanje koncisije

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Opštine Tuzi

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Opštine Tuzi

Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom'’ a.d. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom'’ a.d. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu