Javni poziv NVO za člana Komisije

Javni poziv NVO za člana Komisije

Pozivno pismo i agenda za obuku

Pozivno pismo i agenda za obuku: Program obuke - PCM NVO Podgorica Pozivno pismo - PCM NVO Podgorica

Drugi Konkurs u Podgorici u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)

Drugi Konkurs u Podgorici u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) Prijava projekta Projektni prijedlog Pregled budzeta Logički okvir rada Plan aktivnosti i promocije Administrativni…

Rješenje nosiocima projekta „Tekom promet“ d.o.o. i „Slavisan D.D.D.“ d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocima projekta „Tekom promet“ d.o.o. i „Slavisan D.D.D.“ d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta, „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta, „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Izvještaja sa javne rasprave u vezi sa Nacrtom akcionog plana zaštite od buke

Izvještaja sa javne rasprave u vezi sa Nacrtom akcionog plana zaštite od buke

Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda - Broj 02/19

Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda - Broj 02/19

Javni konkurs - zamjenik/ca zastupnika imovinskog-pravnih interesa Glavnog grada 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni konkurs - zamjenik/ca zastupnika imovinskog-pravnih interesa Glavnog grada 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni poziv za Javnu raspravu o Nacrtu Strategije razvoja sporta za period 2019-2021 godina

Javni poziv za Javnu raspravu o Nacrtu Strategije razvoja sporta za period 2019-2021 godina Nacrt Strategije razvoja sporta u Glavnom gradu za period 2019-2021 godina Zaključak, program javne rasprave i evaluacioni listić

Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu odluke o finansiranju sporta u Glavnom gradu Podgorica

Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu odluke o finansiranju sporta u Glavnom gradu Podgorica Nacrt odluke o finansiranju sporta u Glavnom gradu Podgorica Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt odluke o finansiranju sporta u Glavnom gradu…