Poziv NVO za prijavljivanje učešća na X sjednici Skupštine opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci

Poziv NVO za prijavljivanje učešća na X sjednici Skupštine opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci

Odluka o raspodjeli sredstava za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2019. godinu

Odluka o raspodjeli sredstava za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2019. godinu

Obavještenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Šef/ica odjeljenja za protokolarne poslove u Službi gradonačelnika Glavnog grada objavljenog 04.novembra 2019.godine

Obavještenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Šef/ica odjeljenja za protokolarne poslove u Službi gradonačelnika Glavnog grada objavljenog 04.novembra 2019.godine

Javni konkurs za radno mjesto: Komandir/ka Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Podgorice, 1 izvršilac na vrijeme od 5 godina

Javni konkurs za radno mjesto: Komandir/ka Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Podgorice, 1 izvršilac na vrijeme od 5 godina

Obavještenje kandidatkinji koja ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta referent/ica daktilograf/kinja, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme u Službi za zajedničke poslove

Obavještenje kandidatkinji koja ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta referent/ica daktilograf/kinja, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme u Službi za zajedničke poslove

KONKURS ZA IDEJNO URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKO RJEŠENJE TRGA GOLOOTOČKIH ŽRTAVA U PODGORICI

KONKURS ZA IDEJNO URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKO RJEŠENJE TRGA GOLOOTOČKIH ŽRTAVA U PODGORICI Grafička dokumentacija Tekstualna dokumentacija

Lista nevladinih organizacija koje su aplicirale na ponovljenom Konkursu za rapodjelu sredstava nevladinim orgnizacijama

Lista nevladinih organizacija koje su aplicirale na ponovljenom Konkursu za rapodjelu sredstava nevladinim orgnizacijama

Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda

Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda

Interni oglas za potrebe Uprave lokalnih javnih prihoda: Samostalni/a savjetnik/ca I za naplatu lokalnih javnih prihoda, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme

Interni oglas za potrebe Uprave lokalnih javnih prihoda: Samostalni/a savjetnik/ca I za naplatu lokalnih javnih prihoda, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme

Obavještenje: u podlistku Dnevnog lista "Pobjeda" od 4. decembra 2019. pogrešno je naveden datum Centralne javne rasprave na temu: Nacrt Lokalnog Akcionog plana za mlade Glavnog grada Podgorice (2020-2021). Predmetna javna rasprava biće održana 16. decembra u 10h u zgradi Gradskog parlamenta

Obavještenje: u podlistku Dnevnog lista "Pobjeda" od 4. decembra 2019. pogrešno je naveden datum Centralne javne rasprave na temu: Nacrt Lokalnog Akcionog plana za mlade Glavnog grada Podgorice (2020-2021). Predmetna javna rasprava biće održana…