Zahtjev nosioca projekta Stanković Danka za odlučivanje o potrebi procjene uticaja za poljoprivredno gazdinstvo

Zahtjev nosioca projekta Stanković Danka za odlučivanje o potrebi procjene uticaja za poljoprivredno gazdinstvo

Zahtjev nosioca projekta Čunmuljić Bajrama za odlučivanje o potrebi procjene uticaja za poljoprivredno gazdinstvo

Zahtjev nosioca projekta Čunmuljić Bajrama za odlučivanje o potrebi procjene uticaja za poljoprivredno gazdinstvo

Zahtjev nosioca projekta Popović Olivere za odlučivanje o potrebi procjene uticaja za poljoprivredno gazdinstvo

Zahtjev nosioca projekta Popović Olivere za odlučivanje o potrebi procjene uticaja za poljoprivredno gazdinstvo

Rješenje nosiocu projekta Siništaj Kristijanu kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Siništaj Kristijanu kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Nicaj Agronu kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Nicaj Agronu kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta ''Klikovac'' d.o.o. kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta ''Klikovac'' d.o.o. kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Dushaj Taru kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Dushaj Taru kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Drešević Davidu kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Drešević Davidu kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Dedvukaj Pašku kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Dedvukaj Pašku kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Dedvukaj Đerđu kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Dedvukaj Đerđu kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu