Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda

Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda

Zahtjev za davanje ponuda za nabavku malih vrijednosti - Tuzi

Zahtjev za davanje ponuda za nabavku malih vrijednosti - Tuzi

Zahtjev nosioca projekta ’’UTIP Crna Gora'’ a.d. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ’’UTIP Crna Gora'’ a.d. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv za davanje u zakup reklamnih prostora prikupljanjem ponuda (tender)

Javni poziv za davanje u zakup reklamnih prostora prikupljanjem ponuda (tender)

Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom'’ a.d. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom'’ a.d. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom'’ a.d. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom'’ a.d. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Konkurs za dodjelu stipendija studentima za studijsku 2018/2019. godinu

Konkurs za dodjelu stipendija studentima za studijsku 2018/2019. godinu Obrazac prijave na konkurs

Zahtjev nosioca projekta ’’Ask’’ d.o.o. za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ’’Ask’’ d.o.o. za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Konkurs za izradu idejnog rješenja grba i zastave Opštine Tuzi

Konkurs za  izradu  idejnog  rješenja  grba i zastave  Opštine Tuzi Konkurs për hartimin e aktvendimit ideor të stemës dhe flamurit të Komunës së Tuzit

Plan integriteta za period 2018.-2020. godina

Plan integriteta za period 2018.-2020. godina