Rješenje nosiocu projekta Škatarić Ivici kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Škatarić Ivici kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Rašović Zlatku kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Rašović Zlatku kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Radinović Goranu kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Radinović Goranu kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Nikolić Miju kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Nikolić Miju kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Kapetanović Miloradu kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Kapetanović Miloradu kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Junčaj Tomi kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Junčaj Tomi kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta ''Capital M'' d.o.o. kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta ''Capital M'' d.o.o. kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Poništava se Javni poziv za predlaganje člana/ice, predstavnika/ce nevladinih organizacija u Komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2018. godini o okviru ReLOaD projekta

Poništava se Javni poziv za predlaganje člana/ice, predstavnika/ce nevladinih organizacija u Komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2018. godini o okviru ReLOaD projekta

Odluka o poništavanju javnog oglasa za davanje koncesije

Odluka o poništavanju javnog oglasa za davanje koncesije

Zahtjev nosioca projekta Pepić Nermina za odlučivanje o potrebi procjene uticaja za poljoprivredno gazdinstvo

Zahtjev nosioca projekta Pepić Nermina za odlučivanje o potrebi procjene uticaja za poljoprivredno gazdinstvo