Rješenje nosiocu projekta, „Crnogorski Telekom“ d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta, „Crnogorski Telekom“ d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Strateške karte buke za teritoriju Glavnog grada Podgorica i opština u okviru Glavnog grada

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Strateške karte buke za teritoriju Glavnog grada Podgorica i opština u okviru Glavnog grada

Ugovor o hitnoj nabavci Opštine u okviru Glavnog grada - Tuzi

Ugovor o hitnoj nabavci Opštine u okviru Glavnog grada - Tuzi

Obavještenje o ishodu postupka hitne nabavke polovnog vozila za prevoz pijaće vode

Obavještenje o ishodu postupka hitne nabavke polovnog vozila za prevoz pijaće vode

Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda

Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda

Zahtjev za dostavljanje ponuda za hitnu nabavku- nabavka cisterne za prevoz pijaće vode

Zahtjev za dostavljanje ponuda za hitnu nabavku- nabavka cisterne za prevoz pijaće vode

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u Glavnom gradu

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u Glavnom gradu.

Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda

Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda

Saziv za VIII sjednicu- Rendi i ditës për seancën e VIII

Saziv za VIII sjednicu ; Rendi i ditës për seancën e VIII, 2. Propratni akt predlog za potpredsjednika ; Akti përcjellës propozimi për nënkryetarë , 3. Saglasnost na odluku predsjednika za potpredsjednika ; Pëlqim në vendim…

Objava rezultata konkursa za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje i Studije sa preporukama za način urbanizacije prostora Sadine

Objava rezultata konkursa za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje i Studije sa preporukama za način urbanizacije prostora Sadine Izvještaj o otvaranju koverte sa naznakom "Podaci o autoru" Zapisnik sa sjednice žirija i odlika…