Rješenje nosiocu projekta Ljekočević Marinu kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Ljekočević Marinu kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Gojačaj Artonu kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Gojačaj Artonu kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Pravilnik Opštine u okviru Glavnog grada Tuzi o postupku hitne nabavke

Pravilnik Opštine u okviru Glavnog grada  Tuzi o postupku hitne nabavke Rregulloren e Komunes ne kuader te kryeqytetit - Tuz mbi proceduren e prokurimit emergjent

Pravilnik za postupanje Opštine u okviru Glavnog grada Tuzi prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti

Pravilnik za postupanje Opštine u okviru Glavnog grada Tuzi prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti Rregulloren per veprim te Komunes ne kuader te kryeqytetit - Tuz gjate zbatimit te procedures per prokurim me vlera te v…

Sektorska analiza za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz budžeta Reload projekta u 2018. godini

Sektorska analiza za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz budžeta Reload projekta u 2018. godini

Javni poziv nevladinim organizacijama za učešće na konsultativnom sastanaku “Prioritetne oblasti – Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu-(ReLOaD)”

Javni poziv nevladinim organizacijama za učešće na konsultativnom sastanaku “Prioritetne oblasti – Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu-(ReLOaD)”

Zahtjev nosioca projekta Radović Mladen za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta Radović Mladen za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta Dushaj Pjetera za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta Dushaj Pjetera za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta Dedvukaj Kristijan za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta Dedvukaj Kristijan za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta Dedvukaj Kolja za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta Dedvukaj Kolja za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu