Lista nevladinih organizacija koje ispunjavaju uslove za saradnju u postupku izrade akata u nadležnosti Glavnog grada

Lista nevladinih organizacija koje ispunjavaju uslove za saradnju u postupku izrade akata u nadležnosti Glavnog grada

Javni poziv za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja manjih montažnih sportskih objekata privremenog karaktera

Javni poziv za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja manjih montažnih sportskih objekata privremenog karaktera

Javni poziv za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja uređaja i opreme za fiksnu telefoniju prikupljanjem ponuda

Javni poziv za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja uređaja i opreme za fiksnu telefoniju prikupljanjem ponuda

Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda

Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda

Saglasnost nosiocu projekta ’’Telenor’’ d.o.o. na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Saglasnost nosiocu projekta ’’Telenor’’ d.o.o. na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice“ d.o.o. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice“ d.o.o. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta ''Vujačić Company'' d.o.o. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta ''Vujačić Company'' d.o.o. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Interni oglas između državnih organa za radno mjesto: Viši/a savjetnik/ca II -Viši/a savjetnik/ca za protokolarne poslove

Interni oglas između državnih organa za radno mjesto: Viši/a savjetnik/ca II -Viši/a savjetnik/ca za protokolarne poslove

Interni oglas unutar državnog organa za radno mjesto: Komunalni/a policajac/ka-samostalni/a referent/kina – 3 izvršioca

Interni oglas unutar državnog organa za radno mjesto: Komunalni/a policajac/ka-samostalni/a referent/kina – 3 izvršioca

Javni oglas za potrebe Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine - 2 izvršioca

Javni oglas za potrebe Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine - 2 izvršioca