Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Vatrogasac/kinja-spasilac/teljka- 2 izvršioca na neodređeno vrijeme u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada Podgorice, objavljenog 7. juna 2019. godine

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Vatrogasac/kinja-spasilac/teljka- 2 izvršioca na neodređeno vrijeme u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada Podgorice, objavljenog 7. juna 2019.…

Javnii oglas za radno mjesto: Inspektor/ka III za turizam i ugostiteljstvo u Komunalnoj inspekcija Glavnog grada - 1 izvršilac postavljaga načelnik na period od 5 godina

Javni oglas za radno mjesto: Inspektor/ka III za turizam i ugostiteljstvo u Komunalnoj inspekcija Glavnog grada - 1 izvršilac postavljaga načelnik na period od 5 godina

Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda broj 03/19

Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda broj 03/19

Izvještaj o obavljenom konsultovanju zainteresovane javnosti

Izvještaj o obavljenom konsultovanju zainteresovane javnosti

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta pomoćnik sekretara Sekretarijata za saobraćaj Glavnog grada

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta pomoćnik sekretara Sekretarijata za saobraćaj Glavnog grada

Javni poziv za žetvu žitarica

Javni poziv za žetvu žitarica

Saziv za VIII sjednicu Skupštine Opštine Golubovci

Saziv za VIII sjednicu Skupštine Opštine Golubovci

Saziv VIII Sjednice skupštine Opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci

Saziv VIII Sjednice skupštine Opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci Poziv NVO za VIII Sjednicu skupštine Opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci

Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta pomoćnik sekretara Sekretarijata za preduzetništvo

Obaveštenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta pomoćnik sekretara Sekretarijata za preduzetništvo