Javni oglas za radno mjesto: Samostalni/a savjetnik/ca I za vode i oblast poljoprivrede u Sekretarijatu za preduzetništvu

Javni oglas za radno mjesto: Samostalni/a savjetnik/ca I za vode i oblast poljoprivrede u Sekretarijatu za preduzetništvu

Obrazac prijave na konkurs

Konkurs za dodjelu stipendija Obrazac prijave na konkurs

Konkurs za prijave na učešće u programu podrške kreativnim proizvođačima u Crnoj Gori

Konkurs za prijave na učešće u programu podrške kreativnim proizvođačima u Crnoj Gori

Objavljen poziv za učešće na javnom konkursu za stalnu savremenu umjetničku instalaciju u sklopu projekta “MIKRO 020”

Objavljen poziv za učešće na javnom konkursu za stalnu savremenu umjetničku instalaciju u sklopu projekta “MIKRO 020”

Poziv NVO za X sjednicu Skupštine

Poziv NVO za X sjednicu Skupštine

Javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2019. godinu

Javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2019. godinu

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Vatrogasac/kinja-spasilac/teljka u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada Podgorice, objavljenog 11. oktobra 2019. godine

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Vatrogasac/kinja-spasilac/teljka u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada Podgorice, objavljenog 11. oktobra 2019. godine

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Glavnom gradu za period 2020-2021. godine

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Glavnom gradu za period 2020-2021. godine

Javni oglas za radno mjesto: Referent/ica, daktilograf/kinja

Javni oglas za potrebe Službe za radno mjesto: Namještenik/ca spremač/ica Javni oglas za radno mjesto: Referent/ica, daktilograf/kinja

Javni oglas za radno mjesto: Viši/a savjetnik/ca II za omladinsku politiku

Javni oglas za radno mjesto: Viši/a savjetnik/ca II za omladinsku politiku