Konkurs za idejno arhitektonskio rješenje istočne tribine gradskog stadiona u Podgorici na sajtu Glavnog rada

Konkurs za idejno arhitektonskio rješenje istočne tribine gradskog stadiona u Podgorici na sajtu Glavnog rada Grafička dokumentacija Tekstualna dokumentacija

Obavještenje o donijetom rješenju

Obavještenje o donijetom rješenju

Obaveštenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Namještenik/ca spremač/ica u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada

Obaveštenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Namještenik/ca spremač/ica u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada

Interni oglas za radno mjesto:Samostalni/a referent/kinja-sekretar/ka mjesne zajednice u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Interni oglas za radno mjesto:Samostalni/a referent/kinja-sekretar/ka mjesne zajednice u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Interni oglas za radno mjesto:Samostalni/a savjetnik/ca I za normativne poslove u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Interni oglas za radno mjesto:Samostalni/a savjetnik/ca I za normativne poslove u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Zahtjev nosioca projekta „NEMESIS“ d.o.o. za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta „NEMESIS“ d.o.o. za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

OBAVJEŠTENJE SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA

OBAVJEŠTENJE SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA

Interni oglas za radno mjesto:Samostalni/a referent/kinja za obradu računovodstvene dokumentacije u Sekretarijatu za finansije Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Interni oglas za radno mjesto:Samostalni/a referent/kinja za obradu računovodstvene dokumentacije u Sekretarijatu za finansije Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Zahtjev nosioca projekta „DARMA“ d.o.o. za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta „DARMA“ d.o.o. za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu