Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje nvo projekata

XXIV Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje pojekata nevladinih organizacija z 2020. godinu Odluka o proritetnim oblastima Predložena forma projekta

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta samostalni/a savjetnik/ca za normativne poslove u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta samostalni/a savjetnik/ca za normativne poslove u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesto: Inspektor/ka II lokalnih javnih prihoda - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesto: Inspektor/ka II lokalnih javnih prihoda - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme Interni oglas za popunu radnog mjesta: Komunalni/a inspektor/ka I za komunalno-stambenu djelatnost u Komunalnoj inspekciji…

Javni oglas za popunu radnog mjesta: Namještenik/ca spremač/ica, dva izvršioca na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta: Namještenik/ca spremač/ica, dva izvršioca na neodređeno vrijeme

Javni poziv za izbor predstavnika NVO u radu radne grupe za izradu akata iz nadležnosti Glavnog grada

Javni poziv za izbor predstavnika NVO u radu radne grupe za izradu akata iz nadležnosti Glavnog grada

Interni oglas za popunu radnog mjesta: Rukovodilac odjeljenja za upravno – pravne i druge poslove i poslove upravnog nadzora, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta: Rukovodilac odjeljenja za upravno – pravne i druge poslove i poslove upravnog nadzora, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme Interni oglas za popunu radnog mjesta: Rukovodilac odjeljenja za saobraćaj…

obavještenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta samostalni/a referent/kinja za obradu računovodstvene dokumentacije u Sekretarijatu za finansije Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta samostalni/a referent/kinja za obradu računovodstvene dokumentacije u Sekretarijatu za finansije Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta referentkinja- sekretarica u Komunalnoj policiji

Obavještenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta referentkinja- sekretarica u Komunalnoj policiji

Javni poziv

Javni poziv

Javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2020. godinu

Kadrovski plan za organe uprave i službe Glavnog grada za 2020. godinu