Dnevni red za VII posebnu sjednicu Skupštine opštine u okviru Glevnog grada- Tuzi / Rendi i ditës për séance e VII të veçantë të Kuvendit të Komunës në kuadër të Kryeqytetit- Tuz

Dnevni red za VII posebnu sjednicu Skupštine opštine u okviru Glevnog grada- Tuzi / Rendi i ditës për séance e VII të veçantë të Kuvendit të Komunës në kuadër të Kryeqytetit- Tuz Propratni akt Odluke za bespravne objekte…

Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom'’ a.d. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom'’ a.d. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv-žetva žitarica 2018.

Javni poziv-žetva žitarica 2018.

Konkurs za dodjelu kredita za stimulisanje preduzetništva i poljoprivrede

Konkurs za dodjelu kredita za stimulisanje preduzetništva i poljoprivrede

Rang lista projekata prema njihovoj konačnoj ocjeni po Javnom konkursu za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama

Rang lista  projekata prema njihovoj konačnoj ocjeni po  Javnom konkursu za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama

Sekretarijat za rad, mlade i socijalno staranje u saradnji sa Vinskom akademijom Crne Gore organizuje obuku uslužnog osoblja u restoranima i hotelima

Sekretarijat za rad, mlade i socijalno staranje u saradnji sa Vinskom akademijom Crne Gore organizuje obuku uslužnog osoblja  u restoranima i hotelima

Odluka o finansiranju projekata nevladinih organizacija po Javnom konkursu za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama

Odluka o finansiranju projekata nevladinih organizacija po Javnom konkursu za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama

Javni konkurs za radno mjesto: Pomoćnik/ica direktora/ice Službe za zajedničke poslove

Javni konkurs za radno mjesto: Pomoćnik/ica direktora/ice Službe za zajedničke poslove
Odluka o utvrđivanju prioritetnih oblasti za finansiranje nevladinih organizacija za 2018 godinu Javni konkurs za raspodjelu sredstava iz budžeta opštine Tuzi, opredujeljenih nevladinim organizacijama za 2018 godinu Vendim mbi përcaktimin…

Rješenje nosiocu projekta Glavni grad Podgorica kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Glavni grad Podgorica kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu