Javni oglas za radno mjesto: Inspektor/ka III za vode – 1 izvršilac

Javni oglas za radno mjesto: Inspektor/ka III za vode – 1 izvršilac

Javni oglas za radno mjesto: Samostalni/a savjetnik/ca III – samostalni/a savjetnik/ca za protokolarne poslove - 1 izvršilac

Javni oglas za radno mjesto: Samostalni/a savjetnik/ca III – samostalni/a savjetnik/ca za protokolarne poslove - 1 izvršilac

Javni konkurs za radno mjesto: Rukovodilac Službe za javne nabavke Glavnog grada Podgorice - 1 izvršilac

Javni konkurs za radno mjesto: Rukovodilac Službe za javne nabavke Glavnog grada Podgorice - 1 izvršilac

Lista nevladinih organizacija koje ispunjavaju uslove za saradnju u postupku izrade akata u nadležnosti Glavnog grada

Lista nevladinih organizacija koje ispunjavaju uslove za saradnju u postupku izrade akata u nadležnosti Glavnog grada

Javni poziv za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja manjih montažnih sportskih objekata privremenog karaktera

Javni poziv za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja manjih montažnih sportskih objekata privremenog karaktera

Javni poziv za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja uređaja i opreme za fiksnu telefoniju prikupljanjem ponuda

Javni poziv za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja uređaja i opreme za fiksnu telefoniju prikupljanjem ponuda

Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda

Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda

Saglasnost nosiocu projekta ’’Telenor’’ d.o.o. na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Saglasnost nosiocu projekta ’’Telenor’’ d.o.o. na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice“ d.o.o. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice“ d.o.o. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta ''Vujačić Company'' d.o.o. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta ''Vujačić Company'' d.o.o. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu