Zahtjev nosioca projekta Dedvukaj Kolja za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta Dedvukaj Kolja za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom'’ a.d. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom'’ a.d. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom’’ a.d. za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom’’ a.d. za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta Berišaj Dritona za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta Berišaj Dritona za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Interni oglas između državnih organa za radno mjesto: Samostalni/a savjetnik/ica I – Samostalni/a savjetnik/ica za zaštitu životne sredine

Interni oglas između državnih organa za radno mjesto: Samostalni/a savjetnik/ica I – Samostalni/a savjetnik/ica za zaštitu životne sredine

Zahtjev nosioca projekta Vujošević Dragana za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta Vujošević Dragana za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta Raković Božidara za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta Raković Božidara za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta''NNS Company'' d.o.o. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta''NNS Company'' d.o.o. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta Lukić Neđeljka za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta Lukić Neđeljka za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta, „Crnogorski Telekom“ a.d. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta, „Crnogorski Telekom“ a.d. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu