Rješenje nosiocu projekta „Ing Invest“ d.o.o. kojim je odlučeno da nije potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Ing Invest“ d.o.o. kojim je odlučeno da nije potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje kandidatu koja ispunjava uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta sekretar/ka Sekretarijata za komunalne poslove Glavnog grada objavljenog 23.januara 2019 godine

Obaveštenje kandidatu koja ispunjava uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta sekretar/ka Sekretarijata za komunalne poslove Glavnog grada objavljenog 23.januara 2019. godine

Obaveštenje kandidatkinji koja ispunjava uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta sekretar/ka Sekretarijata za saobraćaj Glavnog grada objavljenog 18.januara 2019 godine

Obaveštenje kandidatkinji koja ispunjava uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta sekretar/ka Sekretarijata za saobraćaj Glavnog grada objavljenog 18.januara 2019. godine

Obavjestenje o podnijetom zahtjevu - Univerzitet Crne Gore

Obavjestenje o podnijetom zahtjevu - Univerzitet Crne Gore

Odluka o utvrđivanju prioriteta oblasti za 2019. godinu

Odluka o utvrđivanju prioriteta oblasti za 2019. godinu

Rješenje nosiocu projekta Ivezić Kristijanu kojim je odlučeno da nije potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Ivezić Kristijanu kojim je odlučeno da nije potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Javni konkurs za za radno mjesto: Direktor/ica Službe za zajedničke poslove Glavnog grada Podgorice, 1 izvršilac na vrijeme od 5 godina

Javni konkurs za za radno mjesto: Direktor/ica Službe za zajedničke poslove Glavnog grada Podgorice, 1 izvršilac na vrijeme od 5 godina

Zahtjev nosioca projekta ''Ing Invest'' d.o.o. za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ''Ing Invest'' d.o.o. za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Interni oglas za za radno mjesto: Viši/a referent/ica zaštitar/ka lica i imovine, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme

Interni oglas za za radno mjesto: Viši/a referent/ica zaštitar/ka lica i imovine, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme

Rješenje nosiocu projekta „KIPS“ kojim je odlučeno da je potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „KIPS“ kojim je odlučeno da je potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu