Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom'’ a.d. za odlučivanje o potrebi uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom'’ a.d. za odlučivanje o potrebi uticaja na životnu sredinu

Obavještenje za sprovođenje postupka provjere sposobnosti

Obavještenje za sprovođenje postupka provjere sposobnosti

Zahtjev nosiocu projekta ’’Republički zavod za urbanizam i projektovanje'’ a.d. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosiocu projekta ’’Republički zavod za urbanizam i projektovanje'’ a.d. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Obavještenje za zainteresovanu javnost- Gradski saobraćaj PG

Obavještenje za zainteresovanu javnost- Gradski saobraćaj PG

Poziv NVO i obavještenje o predlaganju tema za Program rada Skupštine u 2019. godini

Poziv NVO i obavještenje o predlaganju tema za Program rada Skupštine u 2019. godini

Lista kandidata za dodjelu Nagrade ″19. decembar″ za 2018. godinu

Lista kandidata za dodjelu Nagrade ″19. decembar″ za 2018. godinu

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Direktor/ica Uprave lokalnih javnih prihoda

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Direktor/ica Uprave lokalnih javnih prihoda

Konkurs za dodjelu stipendije/ Konkurs për ndarjen e bursave

Konkurs za dodjelu stipendije Konkurs për ndarjen e bursave

Poziv za raspravu za stranke - "Bitmont" d.o.o.

Poziv za raspravu za stranke - "Bitmont" d.o.o.

Poziv za raspravu za stranke - "Hidrocop" d.o.o.

Poziv za raspravu za stranke - "Hidrocop" d.o.o.