Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom’’ a.d.  za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom’’ a.d.  za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom’’ a.d. za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom’’ a.d.  za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta "Master Inženjering" d.o.o. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja

Zahtjev nosioca projekta "Master Inženjering" d.o.o. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja

Rješenje nosiocu projekta ''Boutique Winery Knežević'' d.o.o. kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta ''Boutique Winery Knežević'' d.o.o. kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ d.o.o. kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ d.o.o. kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Poziv zainteresovanim korisnicima prostora za učešće u izradi Programa privremenih objekata

Poziv zainteresovanim korisnicima prostora za učešće u izradi Programa privremenih objekata Ftesë shfrytëzuesve të hapësirës të interesuar për hartimin e Programit të objekteve të përkohshme

Javni konkurs za popunu radnog mjesta: Direktor/ica Uprave lokalnih javnih prihoda Glavnog grada - 1 izvršilac

Javni konkurs za popunu radnog mjesta: Direktor/ica Uprave lokalnih javnih prihoda Glavnog grada - 1 izvršilac

Javni konkurs za popunu radnog mjesta: Glavni/a administrator/ka Glavnog grada - 1 izvršilac

Javni konkurs za popunu radnog mjesta: Glavni/a administrator/ka Glavnog grada - 1 izvršilac

Zahtjev nosioca projekta ''GP Mićoni'' d.o.o. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ''GP Mićoni'' d.o.o. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Oglas za raspodjelu besplatnih dnevnih obroka za 2019. godinu

Oglas za raspodjelu besplatnih dnevnih obroka za 2019. godinu