Javni konkurs za popunu radnog mjesta: Pomoćnik/ca Sekretara/ke Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada Podgorice,

Javni konkurs za popunu radnog mjesta: Pomoćnik/ca Sekretara/ke Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada Podgorice,

Javni poziv nevladinim organizacijama za uspostavljanje saradnje i partnerstva

Javni poziv nevladinim organizacijama za uspostavljanje saradnje i partnerstva

Interni oglas za popunu radnog mjesta: Inspektor/ka I lokalnih javnih prihoda-2 izvršioca

Interni oglas za popunu radnog mjesta: Inspektor/ka I lokalnih javnih prihoda-2 izvršioca

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Glavni gradski arhitekta Glavnog grada

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Glavni gradski arhitekta Glavnog grada

Javni poziv nevladinim organizacijama za uspostavljanje saradnje i partnerstva

Javni poziv nevladinim organizacijama za uspostavljanje saradnje i partnerstva

Zahtjev nosioca projekta „Amanda“ d.o.o. za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta „Amanda“ d.o.o. za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Rezultati evaluacije projektnih prijedloga nevladinih organizacija (NVO) prijavljenih na ReLOaD Konkursu u Glavnom gradu Podgorica koji je bio otvoren od 4. decembra 2018. do 15. januara 2019.

Rezultati evaluacije projektnih prijedloga nevladinih organizacija (NVO) prijavljenih na ReLOaD Konkursu u Glavnom gradu Podgorica koji je bio otvoren od 4. decembra 2018. do 15. januara 2019.

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog konkursa

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog konkursa

Odluka o stavljanju van snage Odluka o izradi planskih dokumenata

Odluka o stavljanju van snage Odluka o izradi planskih dokumenata

Javni oglas za radno mjesto: Namještenik/ca spremač/ica, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za radno mjesto: Namještenik/ca spremač/ica, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme