Lista projekata kojima nedostaje dokumentacija i koji su diskvalifikovani iz daljeg procesa ocjenjivanja

Lista projekata kojima nedostaje dokumentacija i koji su diskvalifikovani iz daljeg procesa ocjenjivanja

Pravilnik za postupanje Opstine u okviru Glavnog grada - Tuzi prilikom sprovodjenja postupka nabavke male vrijednosti

Pravilnik za postupanje Opstine u okviru Glavnog grada - Tuzi prilikom sprovodjenja postupka nabavke male vrijednosti Rregullore për veprim të Komunës në kuadër të kryeqytetit Tuz gjatë zbatimit të procedurës për prokurim me vlera…

Javni poziv za subvencioniranje kupovine bicikala za 2019. godinu "Podgorica na dva točka"

Javni poziv za subvencioniranje kupovine bicikala za 2019. godinu "Podgorica na dva točka" Obrazac za prijavu na Javni poziv za subvencioniranje kupovine bicikla za 2019. godinu

Zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Lista kandidata za dodjelu nagrade Gradske opštine Golubovci za 2018. godinu

Lista kandidata za dodjelu nagrade Gradske opštine Golubovci za 2018. godinu

Javni konkurs za Glavnog gradskog arhitektu i za sekretara Sekretarijata za komunalne poslove

Javni konkurs za sekretara Sekretarijata za komunalne poslove Javni konkurs za Glavnog gradskog arhitektu

Zahtjev za dostavljanje ponuda

Zahtjev za dostavljanje ponuda

Obavjestenje o podnijetom zahtjevu

Obavjestenje o podnijetom zahtjevu - Crnogorski Telekom BS Pelev Brijeg Obavjestenje o podnijetom zahtjevu - Crnogorski Telekom BS Gorica Obavjestenje o podnijetom zahtjevu - Crnogorski Telekom BS Bistrica

U MZ Dajbabe održaće se radionica na temu: "Aktivnosti koje se sprovode na dijelu trase puta "Jugozapadna obilaznica"

U MZ Dajbabe održaće se radionica na temu: "Aktivnosti koje se sprovode na dijelu trase puta "Jugozapadna obilaznica"

Javni konkurs za popunu radnog mjesta:Sekretar/ka Sekretarijata za saobraćaj Glavnog grada

Javni konkurs za popunu radnog mjesta:Sekretar/ka Sekretarijata za saobraćaj Glavnog grada