Poziv NVO i obavještenje o predlaganju tema za Program rada Skupštine u 2019. godini

Poziv NVO i obavještenje o predlaganju tema za Program rada Skupštine u 2019. godini

Lista kandidata za dodjelu Nagrade ″19. decembar″ za 2018. godinu

Lista kandidata za dodjelu Nagrade ″19. decembar″ za 2018. godinu

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Direktor/ica Uprave lokalnih javnih prihoda

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Direktor/ica Uprave lokalnih javnih prihoda

Konkurs za dodjelu stipendije/ Konkurs për ndarjen e bursave

Konkurs za dodjelu stipendije Konkurs për ndarjen e bursave

Poziv za raspravu za stranke - "Bitmont" d.o.o.

Poziv za raspravu za stranke - "Bitmont" d.o.o.

Poziv za raspravu za stranke - "Hidrocop" d.o.o.

Poziv za raspravu za stranke - "Hidrocop" d.o.o.

Zahtjev nosioca projekta ’’GP Mićoni’’ d.o.o. za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ’’GP Mićoni’’ d.o.o. za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ’’Red Plus’’ d.o.o. za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ’’Red Plus’’ d.o.o. za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Odluka o odabiru najuspješnijih idejnih rješenja grba i zastave Opštine Tuzi

Odluka o odabiru najuspješnijih idejnih rješenja grba i zastave Opštine Tuzi Vendim mbi përzgjedhjen më të suksesshme të aktvendimeve ideore të stemës dhe flamurit të Komunës së Tuzit

Rješenje nosiocu projekta „ASK“ d.o.o. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „ASK“ d.o.o. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu