Obavještenje o datumu provjere sposobnosti za vršenje poslova radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III za utvrđivanje i naplatu lokalnih javnih prihoda

Obavještenje o datumu provjere sposobnosti za vršenje poslova radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III za utvrđivanje i naplatu lokalnih javnih prihoda

Obavještenje o datumu provjere sposobnosti za vršenje poslova radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III za rad na IPA projektima

Obavještenje o datumu provjere sposobnosti za vršenje poslova radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III za rad na IPA projektima

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Menadžer Glavnog grada, 1 izvršilac objavljenog 19.decembra 2018. godine

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Menadžer Glavnog grada, 1 izvršilac objavljenog 19.decembra 2018. godine

Javni konkurs za radno mjesto: Rukovodilac/teljka Službe za javne nabavke Glavnog grada Podgorice, 1 izvršilac, na vrijeme od 5 godina

Javni konkurs za radno mjesto: Rukovodilac/teljka Službe za javne nabavke Glavnog grada Podgorice, 1 izvršilac, na vrijeme od 5 godina

Javni konkurs za radno mjesto: Rukovodilac/teljka Službe za odnose sa javnošću Glavnog grada Podgorice, 1 izvršilac, na vrijeme od 5 godina

Javni konkurs za radno mjesto: Rukovodilac/teljka Službe za odnose sa javnošću Glavnog grada Podgorice, 1 izvršilac, na vrijeme od 5 godina

Javni konkurs za radno mjesto: Sekretar/ka Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada - 1 izvršilac na vrijeme od 5 godina

Javni konkurs za radno mjesto: Sekretar/ka Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada - 1 izvršilac na vrijeme od 5 godina

Zahtjev nosioca projekta „HOLDING ONE“ d.o.o. za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta „HOLDING ONE“ d.o.o. za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Master Inženjering“ d.o.o kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Master Inženjering“ d.o.o kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Hard Discount Laković“ d.o.o. kojim je odlučeno da nije potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Hard Discount Laković“ d.o.o. kojim je odlučeno da nije potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Interni oglas za radno mjesto: Šef/ica pisarnice 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Interni oglas za radno mjesto: Šef/ica pisarnice 1 izvršilac na neodređeno vrijeme