Lista predloga kandidata za dodjelu nagrade i priznanja Gradske opštine Tuzi za 2017.godinu

Lista predloga kandidata za dodjelu nagrade i priznanja Gradske opštine Tuzi za 2017.godinu Listën e kandidatëve të propozuar për ndarjen e çmimeve dhe shpërblimeve të Komunës urbane të Tuzit për vitin 2017.

Zahtjev nosioca projekta ’’Vujačić Company’’ d.o.o.za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ’’Vujačić Company’’ d.o.o.za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Saopštenje Komisije za dodjelu Studentske nagrade Glavnog grada - Podgorice za 2017. godinu

Saopštenje Komisije za dodjelu Studentske nagrade Glavnog grada - Podgorice za 2017. godinu