Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi povodom Nacrta statusa Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi povodom Nacrta statusa Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci

Zahtjev nosioca projekta „KIPS“ d.o.o. Podgorica za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta „KIPS“ d.o.o. Podgorica za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

RANG LISTA STUDENATA I SREDNJOŠKOLACA

RANG LISTA STUDENATA I SREDNJOŠKOLACA RANG LISTA E STUDENTEVE DHE NXENESVE TE SHKOLLAVE

Obavjestenje o podnijetom zahtjevu - Montecco INC doo

Obavještenje o podnijetom zahtjevu - Montecco INC doo

Pravilnik o dodjeli finansijskih sredstava u oblasti kulture putem pomoći, donacija ili sponzorstava

Pravilnik o dodjeli finansijskih sredstava u oblasti kulture putem pomoći, donacija ili sponzorstava

Javni poziv za saradnju i partnerstvo za borbu protiv korupcije 

Javni poziv za saradnju i partnerstvo za borbu protiv korupcije   

Rješenje nosiocu projekta „Agenciji za izgradnju i razvoj Podgorice'' d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Agenciji za izgradnju i razvoj Podgorice'' d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosiocu projekta Škatarić Ivica za odlučivanje o potrebi procjene uticaja za poljoprivredno gazdinstvo

Zahtjev nosioca projekta Škatarić Ivica za odlučivanje o potrebi procjene uticaja za poljoprivredno gazdinstvo

Izvještaj o stanju uređenja prostora za 2018. godinu

Izvještaj o stanju uređenja prostora za 2018. godinu

Saziv za XII sjednicu- Rendi i ditës për seancën e XII

Saziv za XII sjednicu- Rendi i ditës për seancën e XII 1.Predlog Odluke o imenovanju sekretara Skupštine opštine u okviru Glavnog grada – Tuzi Propozim Vendimi mbi emërimin e sekretarit të Kuvendit të komunës në kuadër të…