Poziv za raspravu za stranke - "Hidrocop" d.o.o.

Poziv za raspravu za stranke - "Hidrocop" d.o.o.

Zahtjev nosioca projekta ’’GP Mićoni’’ d.o.o. za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ’’GP Mićoni’’ d.o.o. za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ’’Red Plus’’ d.o.o. za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ’’Red Plus’’ d.o.o. za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Odluka o odabiru najuspješnijih idejnih rješenja grba i zastave Opštine Tuzi

Odluka o odabiru najuspješnijih idejnih rješenja grba i zastave Opštine Tuzi Vendim mbi përzgjedhjen më të suksesshme të aktvendimeve ideore të stemës dhe flamurit të Komunës së Tuzit

Rješenje nosiocu projekta „ASK“ d.o.o. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „ASK“ d.o.o. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ’’Gradnja Promet'’ d.o.o. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja

Zahtjev nosioca projekta ’’Gradnja Promet'’ d.o.o. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja

ReLOaD - Konkurs za raspodjelu sredstava NVO za 2018. godinu

ReLOaD - Konkurs za raspodjelu sredstava NVO za 2018. godinu

Obavještenje o pravu predlaganja kandidata za dodjelu nagrade Gradske opštine Golubovci - 8.oktobar" za 2018. godinu

Obavještenje o pravu predlaganja kandidata za dodjelu nagrade Gradske opštine Golubovci - 8.oktobar" za 2018. godinu

Odluka o budžetu Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci za 2019. godinu sa programom javne rasprave

Odluka o budžetu Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci za 2019. godinu sa programom javne rasprave Obrazloženje Budžet

Javni oglasi za potrebe opštine u okviru Glavnog grada- Tuzi

1. Javni oglas za potrebe Sekretarijata za finansije lokalne prihode i investicije opštine u okviru Glavnog grada Tuzi Konkurs publik për nevoja të Sekretariatit për financa, të ardhura lokale dhe investime të komunës në kuadër të…