Odluka o budžetu Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci za 2019. godinu sa programom javne rasprave

Odluka o budžetu Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci za 2019. godinu sa programom javne rasprave Obrazloženje Budžet

Javni oglasi za potrebe opštine u okviru Glavnog grada- Tuzi

1. Javni oglas za potrebe Sekretarijata za finansije lokalne prihode i investicije opštine u okviru Glavnog grada Tuzi Konkurs publik për nevoja të Sekretariatit për financa, të ardhura lokale dhe investime të komunës në kuadër të…

Zahtjev nosioca projekta ’’Master Inženjering'’ d.o.o. za odlučivanje o potrebi uticaja za izgradnju

Zahtjev nosioca projekta ’’Master Inženjering'’ d.o.o. za odlučivanje o potrebi uticaja za izgradnju 

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija Opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci za školsku 2018/2019. godinu

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija Opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci za školsku 2018/2019. godinu

Trodnevna obuka za NVO na temu upravljanja projektnim ciklusom u pripremi predstojećeg Konkursa, u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOad)

Trodnevna obuka za NVO na temu upravljanja projektnim ciklusom u pripremi predstojećeg Konkursa, u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOad) Program obuke Pozivno pismo

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ a.d. na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ a.d. na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ a.d. na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ a.d. na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Obavještenje o pravu predlaganja kandidata za dodjelu „Nagrade opštine Tuzi – 15 decembar“ za 2018. godinu

Obavještenje o pravu predlaganja kandidata za dodjelu „Nagrade opštine Tuzi – 15 decembar“ za 2018. godinu Njoftim mbi të drejtën e propozimit të kandidatëve për ndarjen e „Çmimit të Komunës së Tuzit – 15 dhjetori“…

Saziv i materijal za XI posebnu sjednicu Skupštine opštine u okviru Glavnog grada- Tuzi

Saziv i materijal za XI posebnu sjednicu Skupštine opštine u okviru Glavnog grada- Tuzi Predlog Odluke o skraćenju mandata odbornika/ca u Skupštini opštine u okviru Glavnog grada- Tuzi Propozim Vendimi mbi shkurtimin e mandatit të…

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu opšteg plana zaštite od štetnog dejstva voda za vode od značaja za Glavni grad-Podgoricu za period 2019-2024 godine

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu opšteg plana zaštite od štetnog dejstva voda za vode od značaja za Glavni grad-Podgoricu za period 2019-2024 godine