Javni konkurs za Glavnog gradskog arhitektu i za sekretara Sekretarijata za komunalne poslove

Javni konkurs za sekretara Sekretarijata za komunalne poslove Javni konkurs za Glavnog gradskog arhitektu

Zahtjev za dostavljanje ponuda

Zahtjev za dostavljanje ponuda

Obavjestenje o podnijetom zahtjevu

Obavjestenje o podnijetom zahtjevu - Crnogorski Telekom BS Pelev Brijeg Obavjestenje o podnijetom zahtjevu - Crnogorski Telekom BS Gorica Obavjestenje o podnijetom zahtjevu - Crnogorski Telekom BS Bistrica

U MZ Dajbabe održaće se radionica na temu: "Aktivnosti koje se sprovode na dijelu trase puta "Jugozapadna obilaznica"

U MZ Dajbabe održaće se radionica na temu: "Aktivnosti koje se sprovode na dijelu trase puta "Jugozapadna obilaznica"

Javni konkurs za popunu radnog mjesta:Sekretar/ka Sekretarijata za saobraćaj Glavnog grada

Javni konkurs za popunu radnog mjesta:Sekretar/ka Sekretarijata za saobraćaj Glavnog grada

Odluka o dodjeli stipendija

Odluka o dodjeli stipendija Vendimi mbi ndarjen e bursave

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Glavni/a administrator/ka Glavnog grada

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Glavni/a administrator/ka Glavnog grada

Zahtjev nosioca projekta „Hard Discount Laković“ d.o.o. za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta „Hard Discount Laković“ d.o.o. za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Škatarić Ivici kojim je odlučeno da nije potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Škatarić Ivici kojim je odlučeno da nije potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta, „Red Plus“ d.o.o. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta, „Red Plus“ d.o.o. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu