Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta samostalni-a savjetnik-ca I za odnose s medijima

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta samostalni-a savjetnik-ca I za odnose s medijima

Javni oglas-Viši savjetnik III za međunarodnu saradnju i projekte u Službi za međunarodnu saradnju Glavnog grada

Javni oglas-Viši savjetnik III za međunarodnu saradnju i projekte u Službi za međunarodnu saradnju Glavnog grada

Obavještenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta viši-a savjetnik-ca III za ekonomska pitanja u Birou za podršku biznis zajednici

Obavještenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta viši-a savjetnik-ca III za ekonomska pitanja u Birou za podršku biznis zajednici

Lista projekata - diskvalifikovani i nedostajuća dokumentacija - ReLOaD Glavni grad - final

Lista projekata - diskvalifikovani i nedostajuća dokumentacija - ReLOaD Glavni grad - final

Obavještenje kandidatkinji koja ispunjava uslove internog oglasa za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca II za poslove iz oblasti rada i opšte poslove, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, objavljenog 19.jula 2019.godine

Obavještenje kandidatkinji koja ispunjava uslove internog oglasa za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca II za poslove iz oblasti rada i opšte poslove, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, objavljenog 19.jula 2019.godine

Rješenje nosiocu projekta „Građevinar“ a.d. iz Podgorice, kojim je odlučeno da nije potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Građevinar“ a.d. iz Podgorice, kojim je odlučeno da nije potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III u oblasti regulacije saobraćaja i puteva, objavljenog 29. maja 2019. godine

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III u oblasti regulacije saobraćaja i puteva, objavljenog 29. maja 2019. godine

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Načelnik/ca Komunalne policije Glavnog grada, objavljenog 21. juna 2019. godine

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Načelnik/ca Komunalne policije Glavnog grada, objavljenog 21. juna 2019. godine

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III za poslove koordinacije i realizacije projekata, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, objavljenog 31. maja 2019. godine

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III za poslove koordinacije i realizacije projekata, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, objavljenog 31. maja 2019. godine

Interni oglas Službe skupštine Glavnog grada za radno mjesto: Koordinator/ka Odjeljenja za opšte i protokolarne poslove, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Interni oglas Službe skupštine Glavnog grada za radno mjesto: Koordinator/ka Odjeljenja za opšte i protokolarne poslove, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme