Ispravka javnog oglasa za radno mjesto: Viši/a referent/kinja zaštitar/ka lica i imovine, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme

Ispravka javnog oglasa za radno mjesto: Viši/a referent/kinja zaštitar/ka lica i imovine, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme

Ispravka javnog oglasa za radna mjesta: Referent/kinja zaštitar/ka lica i imovine, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme

Ispravka javnog oglasa za radno mjesto: Referent/kinja zaštitar/ka lica i imovine, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za radno mjesto: Samostalni/a savjetnik/ca III za naplatu poreza na nepokretnosti, dva izvršioca na neodređeno vrijeme

Javni oglas za radno mjesto: Samostalni/a savjetnik/ca III za naplatu poreza na nepokretnosti, dva izvršioca na neodređeno vrijeme

Javni oglas za radno mjesto: Referent/kinja zaštitar/ka lica i imovine, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni konkurs za radno mjesto: Pomoćnik/ica direktora/ice Centra za informacioni sistem Glavnog grada Podgorice, 1 izvršilac na vrijeme od 5 godina Javni oglas za radno mjesto: Viši/a referent/kinja zaštitar/ka lica i imovine, jedan izvršilac…

Interni oglas za radno mjesto: Samostalni/a referent/kinja za praćenje obaveza prema dobavljačima i vođenje nefinansij ske imovine u Sekretarijatu za finansije Glavnog grada -1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Interni oglas za radno mjesto: Samostalni/a referent/kinja za praćenje obaveza prema dobavljačima i vođenje nefinansij ske imovine u Sekretarijatu za finansije Glavnog grada -1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta pomoćnik/ca direktora/ice Uprave lokalnih javnih prihoda Glavnog grada za poslove terenske kontrole i odjeljenja za opšte i pravne poslove – 1 izvršilac

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove internog oglasa za popunu radnog mjesta Šef/ica Odjeljenja za tehničko održavanje u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada- Podgorice, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme objavljenog 25.…

Javni konkurs za radno mjesto: Sekretar/ka Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj Glavnog grada Podgorice, 1 izvršilac na vrijeme od 5 godina

Javni konkurs za radno mjesto: Sekretar/ka Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj Glavnog grada Podgorice, 1 izvršilac na vrijeme od 5 godina

Javni konkurs za raspodjelu sredstava iz Budžeta Opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci namijenjenih za sufinansiranje rada sportskih organizacije i prijavni obrazac

Javni konkurs za raspodjelu sredstava iz Budžeta Opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci namijenjenih za sufinansiranje rada sportskih organizacije i prijavni obrazac

Interni oglas Sekretarijata za socijalno staranje za radno mjesto: Viši/a savjetnik/ca II za poslove iz oblasti rada i opšte poslove, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Interni oglas za radno mjesto: Viši/a savjetnik/ca II za poslove iz oblasti rada i opšte poslove, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca I-arhitekta u Službi Glavnog gradskog arhitekte objavljenog 20. maja 2019.

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca I-arhitekta u Službi Glavnog gradskog arhitekte objavljenog 20. maja 2019.