Saziv za VIII sjednicu Skupštine Opštine Golubovci

Saziv za VIII sjednicu Skupštine Opštine Golubovci

Saziv VIII Sjednice skupštine Opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci

Saziv VIII Sjednice skupštine Opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci Poziv NVO za VIII Sjednicu skupštine Opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci

Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta pomoćnik sekretara Sekretarijata za preduzetništvo

Obaveštenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta pomoćnik sekretara Sekretarijata za preduzetništvo

Javni poziv NVO za člana Komisije

Javni poziv NVO za člana Komisije

Pozivno pismo i agenda za obuku

Pozivno pismo i agenda za obuku: Program obuke - PCM NVO Podgorica Pozivno pismo - PCM NVO Podgorica

Drugi Konkurs u Podgorici u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)

Drugi Konkurs u Podgorici u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) Prijava projekta Projektni prijedlog Pregled budzeta Logički okvir rada Plan aktivnosti i promocije Administrativni…

Rješenje nosiocima projekta „Tekom promet“ d.o.o. i „Slavisan D.D.D.“ d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocima projekta „Tekom promet“ d.o.o. i „Slavisan D.D.D.“ d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta, „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta, „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Izvještaja sa javne rasprave u vezi sa Nacrtom akcionog plana zaštite od buke

Izvještaja sa javne rasprave u vezi sa Nacrtom akcionog plana zaštite od buke