Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica Obrazac za podnošenje predloga za imenovanje člana Savjeta d.o.o. Lokalni javni emiter RTV…

Obavještenje: „Dan otvorenih vrata“ se neće održati

Obavještenje: „Dan otvorenih vrata“ se neće održati

OBAVJEŠTENJE o radu sa strankama

OBAVJEŠTENJE o radu sa strankama

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta samostalni savjetnik I u Službi Skupštine Glavnog grada

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta samostalni savjetnik I u Službi Skupštine Glavnog grada
,

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta samostalni/a savjetnik/ca za normativne poslove u Sekretarijatu za finansije Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme objavljenog 04. februara 2020.godine

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta samostalni/a savjetnik/ca za normativne poslove u Sekretarijatu za finansije Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme objavljenog 04. februara 202…

Konkurs - vandalizam

Konkurs - vandalizam  OBRAZAC 1 OBRAZAC 2 OBRAZAC 3 OBRAZAC 4

Poziv NVO za podnošenje prijava za prisustvo na XII sjednici Skupštine

Poziv nevladinim organizacijam za XII sjednicu Skupštine

Javni poziv za prodaju osnovnih sredstava - motornih vozila putem prikupljanja ponuda

Javni poziv za prodaju osnovnih sredstava - motornih vozila putem prikupljanja ponuda

Javni oglas za popunu radnih mjesta:

Javni oglas za popunu radnih mjesta: Samostalni/a savjetnik/ca III za postupanje po žalbama poreskih obveznika 1 izvršilac na neodređeno vrijeme Referent/kinja za elektronski prijem i evidenciju poreskih prijava 1 izvršilac na neodređeno…

Javni konkursi

Javni konkurs za popunu radnih mjesta: Pomoćnik/ica sekretara/ke Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj Glavnog grada Podgorice za planiranje prostora, izgradnju i legalizaciju objekata, 1 izvršilac na vrijeme od 5 godina Zamjenik/ca…