Javni oglas za radno mjesto: Šef/ica Odjeljenja za protokolarne poslove u Službi gradonačelnika

Javni oglas za radno mjesto: Magacioner/ka-samostalni/a referent/kinja u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada- Podgorice Javni oglas za radno mjesto: Šef/ica Odjeljenja za protokolarne poslove u Službi gradonačelnika

Javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija

JAVNI KONKURS za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija Prijavni obrazac Obrazac 2

Pravilnik o bližim kriterijumima za finansiranje sportskih subjekata

Pravilnik o bližim kriterijumima za finansiranje sportskih subjekata

Interni oglas za potrebe Sekretarijata za saobraćaj Glavnog grada: Samostalni referent–tehnički sekretar, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme

Interni oglas za potrebe Sekretarijata za saobraćaj Glavnog grada: Samostalni referent–tehnički sekretar, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme

Konkurs

Konkurs za finansiranje projekata NVO za 2019. godinu

Odluka o finansiranju projekata nevladinih organizacija

Odluka o finansiranju projekata nevladinih organizacija

Javna rasprava

Obavještenje o programu javne rasprave Prijedlog Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Glavnom gradu-Podgorici za period 2020-2021 Program javne rasprave Evaluacioni listić

Obaveštenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta viši savjetnik III za međunarodnu saradnju i projekte u Službi za međunarodnu saradnju objavljenog 26.08.2019.

Obaveštenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta viši savjetnik III za međunarodnu saradnju i projekte u Službi za međunarodnu saradnju objavljenog 26.08.2019.

Javni pozivi

Javni poziv Savjeta za pitanja lica sa invaliditetom Javni poziv za člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Javni poziv za člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave II Javni poziv za Savjet za saradnju sa…

Sporazum o grantu za nabavku podzemnih kontejnera potpisan s Ambasadom Republike Bugarske

Sporazum o grantu za nabavku podzemnih kontejnera potpisan s Ambasadom Republike Bugarske