Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa-Viši referent zaštitar lica i imovine

Konkurs za dodjelu kredita za stimulisanje preduzetništva i poljoprivrede

Konkurs  za  dodjelu  kredita  za  stimulisanje  preduzetništva i poljoprivrede  

Obavještenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta pomoćnik direktora Centra za informacioni sistem 1 izvršilac na 5 godina

Obavještenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta pomoćnik direktora Centra za informacioni sistem 1 izvršilac na 5 godina

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu odluke o davanju na korišćenje imovine u vlasništvu Glavnog grada

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu odluke o davanju na korišćenje imovine u vlasništvu Glavnog grada

Obavještenje kandidatu koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta referent zaštitar lica i imovine u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada-1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatu koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta referent zaštitar lica i imovine u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada-1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za potrebe Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada za radno mjesto: Viši/a savjetnik/ca III za socijalnu i dječiju zaštitu u Sekretarijatu za socijalno staranje, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za potrebe Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada za radno mjesto: Viši/a savjetnik/ca III za socijalnu i dječiju zaštitu u Sekretarijatu za socijalno staranje, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Obaveštenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Inspektor III za turizam i ugostiteljstvo u Komunalnoj inspekciju Glavnog grada objavljenog 12 . jula 2019 godine

Obaveštenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Inspektor III za turizam i ugostiteljstvo u Komunalnoj inspekciju Glavnog grada objavljenog 12 . jula 2019 godine

Obaveštenje kandidatkinji koja ispunjava uslove internog oglasa za popunu radnog mjesta Koordinator odjeljenja za opšte i protokolarne poslove u Službi Skupštine Glavnog grada

Obaveštenje kandidatkinji koja ispunjava uslove internog oglasa za popunu radnog mjesta Koordinator odjeljenja za opšte i protokolarne poslove u Službi Skupštine Glavnog grada

Odluka o finansiranju NVO

Odluka o finansiranju NVO

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za finansije, 30. avgust 2019

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za finansije, 30. avgust 2019