Saziv za II sjednicu Skupštine opštine Tuzi

Saziv za II sjednicu Skupštine opštine Tuzi - Rendi i ditës për seancën e II

Javni konkurs zaradno mjesto: Načelnik/ca Komunalne inspekcije Glavnog grada Podgorice, 1 izvršilac na vrijeme od 5 godina

Javni konkurs zaradno mjesto: Načelnik/ca Komunalne inspekcije Glavnog grada Podgorice, 1 izvršilac na vrijeme od 5 godina

Interni oglas za popunu radnog mjesta: Samostalni/a savjetnik/ca I-arhitekta-1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta: Samostalni/a savjetnik/ca I-arhitekta-1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Saziv za konstitutivnu sjednicu Skupštine opštine Tuzi- Rendi i ditës për seancën konstitutive

Saziv za konstitutivnu sjednicu Skupštine opštine Tuzi- Rendi i ditës për seancën konstitutive

Interni oglas za potrebe Službe za odnose sa javnošću za dva radna mjesta

Interni oglas za potrebe Službe za odnose sa javnošću za radna mjesta: 1. Samostalni/a referent/kinja-referent/kinja za komunikaciju s medijima-1 izvršilac na neodređeno vrijeme 2. Samostalni/a savjetnik/ca I za odnose sa medijima-1…

Obaveštenje kandidatu koja ispunjava uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Rukovodioca Službe za javne nabavke Glavnog grada objavljenog 30.januara 2019 godine

Obaveštenje kandidatu koja ispunjava uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Rukovodioca Službe za javne nabavke Glavnog grada objavljenog 30.januara 2019. godine

Saziv VI sjednice Skupštine Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci

Saziv VI sjednice Skupštine Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci Poziv NVO za učešće na sjednici Skupštine

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta sekretar/ka Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada, 1 izvršilac objavljenog 30.januara 2019. godine

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta sekretar/ka Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada, 1 izvršilac objavljenog 30.januara 2019. godine

Saziv V sjednice Skupštine Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci

Saziv V sjednice Skupštine Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci Poziv NVO za učešće na sjednici Skupštine

Saziv za V sjednicu i poziv NVO

Saziv za V sjednicu Skupštine opštine u okviru Glavnog grada- Golubovci Poziv NVO za prijavljivanje učešća na V sjednici Skupštine opštine u okviru Glavnog grada- Golubovci