Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III u oblasti regulacije saobraćaja i puteva, objavljenog 29. maja 2019. godine

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III u oblasti regulacije saobraćaja i puteva, objavljenog 29. maja 2019. godine

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Načelnik/ca Komunalne policije Glavnog grada, objavljenog 21. juna 2019. godine

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Načelnik/ca Komunalne policije Glavnog grada, objavljenog 21. juna 2019. godine

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III za poslove koordinacije i realizacije projekata, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, objavljenog 31. maja 2019. godine

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III za poslove koordinacije i realizacije projekata, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, objavljenog 31. maja 2019. godine

Interni oglas Službe skupštine Glavnog grada za radno mjesto: Koordinator/ka Odjeljenja za opšte i protokolarne poslove, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Interni oglas Službe skupštine Glavnog grada za radno mjesto: Koordinator/ka Odjeljenja za opšte i protokolarne poslove, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Rješenje nosiocu projekta "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. iz Podgorice, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. iz Podgorice, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Odluka o finansiranju projekata nevladinih organizacija

Odluka o finansiranju projekata nevladinih organizacija Rang lista projekata nevladinih organizacija prema njihovoj konačnoj ocjeni

Javni oglas za radno mjesto: Inspektor/ka III za turizam i ugostiteljstvo u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada - 1 izvršilac na period od 5 godina

Javni oglas za radno mjesto: Inspektor/ka III za turizam i ugostiteljstvo u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada - 1 izvršilac na period od 5 godina

Lista NVO koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu

Lista NVO koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu

Ispravka javnog oglasa za radno mjesto: Viši/a referent/kinja zaštitar/ka lica i imovine, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme

Ispravka javnog oglasa za radno mjesto: Viši/a referent/kinja zaštitar/ka lica i imovine, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme

Ispravka javnog oglasa za radna mjesta: Referent/kinja zaštitar/ka lica i imovine, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme

Ispravka javnog oglasa za radno mjesto: Referent/kinja zaštitar/ka lica i imovine, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme