Konkurs Gradske opštine Golubovci za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2018. godinu

Konkurs Gradske opštine Golubovci za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2018. godinu Prijava na konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2018. godinu

Zahtjev nosioca projekta ''Vukićević Company'' d.o.o. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ''Vukićević Company'' d.o.o. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Saziv XVII sjednice Skupštine Gradske opštine Golubovci

Saziv XVII sjednice Skupštine Gradske opštine Golubovci Poziv NVO za prijavljivanje učešća na XVII sjednici

Rješenje nosiocu projekta „Telenor“ d.o.o. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Telenor“ d.o.o. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta Zoran Vukčević za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta Zoran Vukčević za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja privremenih objekata montažnog karaktera, prikupljanjem ponuda

Javni poziv za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja privremenih objekata montažnog karaktera, prikupljanjem ponuda

Obavještenje o izabranom predstavniku nevladinih organizacija koji će učestvovati na XXVI sjednici Skupštine

Obavještenje o izabranom predstavniku nevladinih organizacija koji će učestvovati na XXVI sjednici Skupštine

Rješenje nosiocu projekta ''MTEL'' d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta ''MTEL'' d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Odluka o utvrđivanju prioritetnih oblasti za 2018. godinu Gradske opštine Golubovci

Odluka o utvrđivanju prioritetnih oblasti za 2018. godinu Gradske opštine Golubovci

Saziv XXVI sjednice Skupštine Glavnog grada - Podgorice

Saziv XXVI sjednice Skupštine Glavnog grada - Podgorice Poziv nevladinim organizacijama za prijavljivanje učešća na XXVI sjednici Skupštine Glavnog grada