Obaveštenje kandidatkinji koja ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja–tehnički/a sekretar/ka u Sekretarijatu za saobraćaj Glavnog grada objavljenog 30.decembra 2019.godine

Obaveštenje kandidatkinji koja ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja–tehnički/a sekretar/ka u Sekretarijatu za saobraćaj Glavnog grada objavljenog 30.decembra 2019.godine

Javni oglas za popunu radnog mjesta: Referent/kinja-sekretar/ica u Komunalnoj policiji Glavnog grada Podgorica-1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta: Referent/kinja-sekretar/ica u Komunalnoj policiji Glavnog grada Podgorica-1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta: Samostalni/a savjetnik/ca I-za normativne poslove u Sekretarijatu za finansije Glavnog grada -1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta: Samostalni/a savjetnik/ca I-za normativne poslove u Sekretarijatu za finansije Glavnog grada -1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatu

Obavještenje kandidatu koja ispunjava uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta direktor Direkcije za imovinu Glavnog grada

Odgovori na pitanja u vezi sa Konkursom za idejno urbanističko - arhitektonsko rješenje Trga golootočkih žrtava u Podgorici

Odgovori na pitanja u vezi sa Konkursom za idejno urbanističko - arhitektonsko rješenje Trga golootočkih žrtava u Podgorici

Obaveštenje kandidatkinji koja ispunjava uslove internog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca I za naplatu lokalnih javnih prihoda u Upravi lokalnih javnih prihoda Glavnog grada objavljenog 04.decembra 2019.godine

Obaveštenje kandidatkinji koja ispunjava uslove internog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca I za naplatu lokalnih javnih prihoda u Upravi lokalnih javnih prihoda Glavnog grada objavljenog 04.decembra 2019.godine

Javni oglas za popunu radnog mjesta: Viši/a savjetnik/ca III u Službi Skupštine Glavnog grada Podgorice, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta: Viši/a savjetnik/ca III u Službi Skupštine Glavnog grada Podgorice, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme  

Javni konkurs za raspodjelu sredstava iz budžeta Glavnog grada Podgorica opredijeljenih za podršku ženskom preduzetništvu

Javni konkurs za raspodjelu sredstava iz budžeta Glavnog grada Podgorica opredijeljenih za podršku ženskom preduzetništvu Model za prijavu biznis ideje-biznis plan Obrazac 1 - prijava na konkurs Obrazac 2 - prijava za konkurs

Interni oglas za popunu radnog mjesta: Samostalni/a savjetnik/ca I u Službi Skupštine Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta: Samostalni/a savjetnik/ca I u Službi Skupštine Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za potrebe Sekretarijata za finansije Glavnog grada: Samostalni/a referent/kinja za obradu računovodstvene dokumentacije u Sekretarijatu za finansije Glavnog grada -1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za potrebe Sekretarijata za finansije Glavnog grada: Samostalni/a referent/kinja za obradu računovodstvene dokumentacije u Sekretarijatu za finansije Glavnog grada -1 izvršilac na neodređeno vrijeme