Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta šef/ica pisarnice u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta šef/ica pisarnice u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada

Javni oglas za popunu radnog mjesta: Samostalni/a referent/kinja - arhivar/ka - 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta: Samostalni/a referent/kinja - arhivar/ka - 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta: Samostalni/a referent/kinja - upisničar/ka - arhivar/ka u Sekretarijatu za kulturu i sport Glavnog grada - 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta: Samostalni/a referent/kinja - upisničar/ka - arhivar/ka u Sekretarijatu za kulturu i sport Glavnog grada - 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme

Odluku o raspodjeli sredstava za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2020 godinu

Odluku o raspodjeli sredstava za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2020 godinu

Ispravka internog oglasa za popunu radnog mjesta samostalni/a savjetnik/ca II - za međunarodnu bilateralnu i multilateralnu saradnju u Službi za medjunarodnu saradnju Glavnog grada, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme

Ispravka internog oglasa za popunu radnog mjesta samostalni/a savjetnik/ca II - za međunarodnu bilateralnu i multilateralnu saradnju u Službi za medjunarodnu saradnju Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Rang lista konkursa da dodjelu sredstava sportskim organizacijama

Rang lista konkursa da dodjelu sredstava sportskim organizacijama

Obavještenje kandidatima koji ispunajvaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta viši/a savjetnik/ca III za vode i oblast poljoprivrede u Sekretarijatu za preduzetništvu, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima koji ispunajvaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta viši/a savjetnik/ca III za vode i oblast poljoprivrede u Sekretarijatu za preduzetništvu, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Obavještenje o produženju roka nevladinim organizacijama

Obavještenje o produženju roka nevladinim organizacijama

Interni oglas za popunu radnog mjesta: Samostalni/a savjetnik/ca I za normativne poslove

Interni oglas za popunu radnog mjesta: Samostalni/a savjetnik/ca I za normativne poslove

Javni pozivi

Javni poziv - Savjet za prava lica sa invaliditetom SO Javni poziv - Savjet za zaštitu životne sredine