Obaveštenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta namještenik/ca spremač/ica dva izvršioca na neodređeno vrijeme u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada objavljenog 28.februara 2020.godine

Obaveštenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta namještenik/ca spremač/ica dva izvršioca na neodređeno vrijeme u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada objavljenog 28.februara 2020.godine

Obavještenje

Obavještenje: Komunalna policija Glavnog grada će do daljnjeg komunikaciju sa građanima obavljati putem pošte ili e-mail-a

Javni oglasi

Javni oglas za popunu radnog mjesta: Viši/a savjetnik/ca III za vode i oblast poljoprivrede u Sekretarijatu za preduzetništvu, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme Javni oglas za popunu radnog mjesta: Samostalni/a savjetnik/ca III - za pravne…

KOmisija za raspodjelu sredstava sportskim subjektima neće raditi dok je na snazi Naredba o mjerama sprečavanja širenja virusa

Komisija za raspodjelu sredstava sportskim subjektima neće raditi dok je na snazi Naredba o mjerama sprečavanja širenja virusa

Odluka o dodjeli prostora

Odluka o dodjeli prostora u vlasništvu Glavnog grada bez naknade

Interni oglas za popunu radnog mjesta: Samostalni/a savjetnik/ca II za socijalnu i dječiju zaštitu , 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta: Samostalni/a savjetnik/ca II za socijalnu i dječiju zaštitu , 1 izvršilac na neodređeno vrijeme Interni oglas za popunu radnog mjesta: Saradnik/ca I za rad i opšte poslove , 1 izvršilac na neodređeno…

Komisija za raspodjelu sredstava sportskim subjektima neće raditi sve dok je Naredba Ministarstva zdravlja o sprečavanju Korona virusa na snazi

Komisija za raspodjelu sredstava sportskim subjektima neće raditi sve dok je NAREDBA Ministarstva zdravlja o sprečavanju Korona virusa na snazi

Obavještenje "Dan otvorenih vrata"

Obavještenje "Dan otvorenih vrata"

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica Obrazac za podnošenje predloga za imenovanje člana Savjeta d.o.o. Lokalni javni emiter RTV…

Obavještenje: „Dan otvorenih vrata“ se neće održati

Obavještenje: „Dan otvorenih vrata“ se neće održati