Entries by EnisaH

Obavještenje kandidatima

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta magacioner-samostalni referent u Službi zaštite i spašavanja Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta viši savjetnik II za omladinsku politiku u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu

Obavještenje za kandidatkinju Dajanu Maraš