Entries by EnisaH

Javni konkurs za radno mjesto: Pomoćnik/ca Sekretara/ke Sekretarijata za saobraćaj Glavnog grada Podgorice za poslove saobraćaja, 1 izvršilac na vrijeme od 5 godina

Javni konkurs za radno mjesto: Pomoćnik/ca Sekretara/ke Sekretarijata za saobraćaj Glavnog grada Podgorice za poslove saobraćaja, 1 izvršilac na vrijeme od 5 godina Javni oglas za radno mjesto: Viši/a savjetnik/ca III u oblasti regulacije saobraćaja i puteva, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme