Entries by EnisaH

Interni oglas za popunu radnog mjesta: Rukovodilac odjeljenja za upravno – pravne i druge poslove i poslove upravnog nadzora, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta: Rukovodilac odjeljenja za upravno – pravne i druge poslove i poslove upravnog nadzora, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme Interni oglas za popunu radnog mjesta: Rukovodilac odjeljenja za saobraćaj i puteve, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme Interni oglas za popunu radnog mjesta: Viši/a referent/ica zaštitar/ka lica i imovine, tri izvršioca […]

obavještenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta samostalni/a referent/kinja za obradu računovodstvene dokumentacije u Sekretarijatu za finansije Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta samostalni/a referent/kinja za obradu računovodstvene dokumentacije u Sekretarijatu za finansije Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme