Entries by EnisaH

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Vatrogasac/kinja-spasilac/teljka- 2 izvršioca na neodređeno vrijeme u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada Podgorice, objavljenog 7. juna 2019. godine

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Vatrogasac/kinja-spasilac/teljka- 2 izvršioca na neodređeno vrijeme u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada Podgorice, objavljenog 7. juna 2019. godine