Entries by EnisaH

Javni oglas za radno mjesto: Referent/kinja zaštitar/ka lica i imovine, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni konkurs za radno mjesto: Pomoćnik/ica direktora/ice Centra za informacioni sistem Glavnog grada Podgorice, 1 izvršilac na vrijeme od 5 godina Javni oglas za radno mjesto: Viši/a referent/kinja zaštitar/ka lica i imovine, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme Javni oglas za radno mjesto: Referent/kinja zaštitar/ka lica i imovine, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta pomoćnik/ca direktora/ice Uprave lokalnih javnih prihoda Glavnog grada za poslove terenske kontrole i odjeljenja za opšte i pravne poslove – 1 izvršilac

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove internog oglasa za popunu radnog mjesta Šef/ica Odjeljenja za tehničko održavanje u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada- Podgorice, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme objavljenog 25. juna 2019. godine Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta pomoćnik/ca direktora/ice Uprave lokalnih javnih prihoda Glavnog grada za poslove […]