Entries by EnisaH

,

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta samostalni/a savjetnik/ca za normativne poslove u Sekretarijatu za finansije Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme objavljenog 04. februara 2020.godine

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta samostalni/a savjetnik/ca za normativne poslove u Sekretarijatu za finansije Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme objavljenog 04. februara 2020.godine

Javni oglas za popunu radnih mjesta:

Javni oglas za popunu radnih mjesta: Samostalni/a savjetnik/ca III za postupanje po žalbama poreskih obveznika 1 izvršilac na neodređeno vrijeme Referent/kinja za elektronski prijem i evidenciju poreskih prijava 1 izvršilac na neodređeno vrijeme  

Javni konkursi

Javni konkurs za popunu radnih mjesta: Pomoćnik/ica sekretara/ke Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj Glavnog grada Podgorice za planiranje prostora, izgradnju i legalizaciju objekata, 1 izvršilac na vrijeme od 5 godina Zamjenik/ca zastupnika imovinsko pravnih interesa Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme Pomoćnik/ca sekretara/ke Sekretarijata za komunalne poslove Glavnog grada Podgorice, 1 izvršilac […]