Entries by EnisaH

Javna rasprava

Obavještenje o programu javne rasprave Prijedlog Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Glavnom gradu-Podgorici za period 2020-2021 Program javne rasprave Evaluacioni listić

Javni pozivi

Javni poziv Savjeta za pitanja lica sa invaliditetom Javni poziv za člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Javni poziv za člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave II Javni poziv za Savjet za saradnju sa NVO