Entries by EnisaH

Obaveštenje kandidatkinji koja ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Šef odjeljenja za protokolarne poslove u Službi gradonačelnika Glavnog grada objavljenog 15.aprila 2019. godine

Obaveštenje kandidatu koja ispunjava uslove internog oglasa za popunu radnog mjesta samostalni referent za poslove u komunalno-stambenoj oblasti u Sekretarijatu za komunalne poslove Glavnog grada Obaveštenje kandidatkinji koja ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Šef odjeljenja za protokolarne poslove u Službi gradonačelnika Glavnog grada objavljenog 15.aprila 2019. godine Obaveštenje kandidatima koji ispunjavaju uslove […]