Entries by EnisaH

Obaveštenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta namještenik/ca spremač/ica dva izvršioca na neodređeno vrijeme u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada objavljenog 28.februara 2020.godine

Obaveštenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta namještenik/ca spremač/ica dva izvršioca na neodređeno vrijeme u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada objavljenog 28.februara 2020.godine

Obavještenje

Obavještenje: Komunalna policija Glavnog grada će do daljnjeg komunikaciju sa građanima obavljati putem pošte ili e-mail-a

Javni oglasi

Javni oglas za popunu radnog mjesta: Viši/a savjetnik/ca III za vode i oblast poljoprivrede u Sekretarijatu za preduzetništvu, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme Javni oglas za popunu radnog mjesta: Samostalni/a savjetnik/ca III – za pravne poslove i pripremu akata Komunalne policije- analitičar/ka-1 izvršilac na neodređeno vrijeme Javni oglas za popunu radnog mjesta: Viši/a referent/kinja zaštitar/ka […]