Entries by CIS

Saziv za V sjednicu i poziv NVO

Saziv za V sjednicu Skupštine opštine u okviru Glavnog grada- Golubovci Poziv NVO za prijavljivanje učešća na V sjednici Skupštine opštine u okviru Glavnog grada- Golubovci  

Obavjestenje o podnijetom zahtjevu

Obavjestenje o podnijetom zahtjevu – Crnogorski Telekom BS Pelev Brijeg Obavjestenje o podnijetom zahtjevu – Crnogorski Telekom BS Gorica Obavjestenje o podnijetom zahtjevu – Crnogorski Telekom BS Bistrica