Javni oglasi

Javni oglas za popunu radnog mjesta: Viši/a savjetnik/ca III za vode i oblast poljoprivrede u Sekretarijatu za preduzetništvu, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta: Samostalni/a savjetnik/ca III – za pravne poslove i pripremu akata Komunalne policije- analitičar/ka-1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta: Viši/a referent/kinja zaštitar/ka lica i imovine, tri izvršioca na neodređeno vrijeme.

Javni oglas za popunu radnog mjesta: Namještenik/ca spremač/ica, jedan izvršilac, na neodređeno vrijeme