Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Vatrogasac/kinja-spasilac/teljka u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada Podgorice, objavljenog 11. oktobra 2019. godine

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Vatrogasac/kinja-spasilac/teljka u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada Podgorice, objavljenog 11. oktobra 2019. godine

Konkurs za prijave na učešće u programu podrške kreativnim proizvođačima u Crnoj Gori

Konkurs za prijave na učešće u programu podrške kreativnim proizvođačima u Crnoj Gori

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Glavnom gradu za period 2020-2021. godine

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Glavnom gradu za period 2020-2021. godine

Javni oglas za radno mjesto: Referent/ica, daktilograf/kinja

Javni oglas za potrebe Službe za radno mjesto: Namještenik/ca spremač/ica Javni oglas za radno mjesto: Referent/ica, daktilograf/kinja

Javni oglas za radno mjesto: Viši/a savjetnik/ca II za omladinsku politiku

Javni oglas za radno mjesto: Viši/a savjetnik/ca II za omladinsku politiku