Obavještenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta pomoćnik sekretara Sekretarijata za socijalno staranje Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta načelnik…