Ispravka Javnog oglasa za potrebe službe Glavnog gradskog arhitekta Glavnog grada Podgorice za radno mjesto: Savjetnik/ca III-arhitekta-1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Ispravka Javnog oglasa za potrebe službe Glavnog gradskog arhitekta Glavnog grada Podgorice za radno mjesto: Savjetnik/ca III-arhitekta-1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni konkurs za radno mjesto: Pomoćnik/ca Sekretara/ke Sekretarijata za saobraćaj Glavnog grada Podgorice za poslove saobraćaja, 1 izvršilac na vrijeme od 5 godina

Javni konkurs za radno mjesto: Pomoćnik/ca Sekretara/ke Sekretarijata za saobraćaj Glavnog grada Podgorice za poslove saobraćaja, 1 izvršilac na vrijeme od 5 godina Javni oglas za radno mjesto: Viši/a savjetnik/ca III u oblasti regulacije…

Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana "Zagorič 1" - dio zone A

Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana "Zagorič 1" - dio zone A