Obavještenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta pomoćnik sekretara Sekretarijata za socijalno staranje

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta načelnik Komunalne inspekcije Glavnog grada