Odluka o dodjeli Nagrade Opštine Tuzi za 2018. godinu

Odluka o dodjeli Nagrade Opštine Tuzi za 2018. godinu

Vendimi për ndarjen e Çmimit të Komunës së Tuzit për vitin 2018.