Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom’’ a.d. za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom’’ a.d. za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta Anđušić Dragana za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta Anđušić Dragana za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Camaj Kristijanu kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Camaj Kristijanu kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Brnović Draženu kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Brnović Draženu kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Anđušić Dijani kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Anđušić Dijani kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Interni oglas za radno mjesto: Viši/a referent/ica zaštitar/ka lica i imovine

Interni oglas za radno mjesto: Viši/a referent/ica zaštitar/ka lica i imovine

Javni oglas za radno mjesto: Referent/kinja-za knjiženje uplata komunalnih naknada

Javni oglas za radno mjesto: Referent/kinja-za knjiženje uplata komunalnih naknada